Geniet ommetjes

Zo’n twintig ommetjes of creëer je eigen wandeling!

Er zijn zo’n 20 ommetjes als een ketting aan elkaar geregen.
In ieder van deze kleine ommetje zit minimaal 1 buurttuin en ieder ommetje is als rondje te lopen.
Heb je zin in een rondje door de wijk, dan zijn het 3 verschillende wandelingen, want alle ommetjes zitten aan elkaar. Twee van de grote wandelingen zigzaggen in de buitenrand van de wijk. De derde is een rondje aan de binnenkant.

Wandeling 1 (de rode lijn) gaat tegen de klok in door de buitenrand van de wijk langs tuinen 1 t/m 8.
Wandeling 2 (de blauwe lijn) gaat via andere paadjes met de klok mee. Je komt zo langs tuinen 9 t/m 14.
Wandeling 3 (het rondje middenin de wijk) gaat verder langs de tuinen 15 t/m 18. De stapstenen in het park (nummer 19), zijn een toegift.
De route van de 20 Genietommetjes is uiteindelijk één grote wandeling van ongeveer 6 kilometer.
De grote wandelingen kunnen starten en eindigen op de parkeerplaats bij Parkzicht, tegenover de ingang van de kinderboerderij. Maar je kunt natuurlijk overal beginnen, omdat het aaneengesloten wandelingen zijn. Er is geen vast startpunt.

Wil je 1 klein ommetje lopen, dan stap je in op een route in de buurt en wanneer de route kruist met de andere route, dan stap je over en wandel je terug naar waar je bent begonnen.

Waar zijn de ommetjes te vinden?
De genietommetjes in de Merenwijk wandel je met een app op de mobiel of met een plattegrond (die in de maak is).
De app en de route kun je thuis bekijken en downloaden op de computer.
Als de izi.travel app op je mobiel staat zoek dan op Genietommetje of Merenwijk of gebruik de QR-code op deze pagina.


Veel plezier met de wandeling!

Tot stand komen van de ommetjes

In 2019 en 2020 is een groeiend aantal buurttuiniers een paar keer bij elkaar gekomen. Er werden tips en ervaringen uitgewisseld over de tuin, over contacten met de gemeente, fondsen enzovoort . En er zijn zaden, planten, bollen en stekjes geruild. Enkele tuinen hebben insectenhotels geplaatst, die aangeboden werden via het Bijenlandschap. En ze gaven wandelpaadjes door, die onderdeel werden van de ommetjes.

De uiteindelijke aanleiding was een bijeenkomst van Groen Dichterbij in de Merenwijk. Daar werd zichtbaar dat er best wel veel buurttuinen waren in de wijk en dat ze dat niet van elkaar wisten. Ant, Li Lian en Ckees namen in 2018 direct het initiatief om de buurttuinen bij elkaar te brengen, met als samenbindend doel het maken van routes tussen de tuinen. Fonds 1818 was bereid het project als bewonersinitiatief financieel te ondersteunen.

Het doel is om de de buurttuinen zichtbaar te maken en de groene wandelpaden in de wijk. Paden die niet op hoofdwandelroutes liggen.

Mede door IVN Zuid-Holland/Leidse regio en Fonds 1818 kan iedereen nu van de buurttuinen en de wandelingen genieten.